JHP Liv & Karriär

Psykoterapi och coaching

Kontakt

073-360 80 25

jhp@livkarriar.se

 

 

Varför söka samtalsstöd?

 

Psykoterapi: De allra flesta av oss upplever förr eller senare situationer eller kriser i livet där vi helt enkelt mår dåligt psykiskt. Vi känner oss mer nedstämda, oroliga eller förvirrade än vanligt. Vi upplever kanske problem i relationer eller på arbetet. Detta kan yttra sig på många olika sätt, som sömnsvårigheter, lättare eller svårare ångest, depressivitet, trötthet, beroendeproblematik, m m. Då är det viktigt att söka stöd och hjälp där du tillsammans med en psykoterapeut i en längre eller kortare samtalsserie söker svar och förståelse för det du upplever så att du kan må bättre. Vi träffas 2-3 gånger innan vi beslutar oss för hur vi lägger upp samtalen och hur du vill gå vidare. Längre ner på sidan kan du läsa mer om psykodynamisk terapi.

 

Coaching: Att söka samtal behöver inte alltid bygga på att du mår dåligt i botten. Det kan istället kanske finnas en känsla av att vilja bolla idéer och få stöd i förändringsprocesser och utveckling, såväl i karriären som inom andra områden. I dessa fall kan samtal, där du får ett strukturerat och coachande stöd vara det som hjälper dig bäst.

 

Samtalets kraft

 

När du träffar någon för att samtala om dina livsproblem, hur du mår och upplever tillvaron, händer ofta en mängd intressanta och läkande saker. När någon lyssnar, bekräftar och tillsammans med dig utforskar vem du är, vad som format dig som individ och vad som orsakar ditt problem, får du en ökad förståelse och för dig själv och dina relationer. Du kan också få svar på vad som betyder mest för dig och ger livet mening.

 

En viktig del i samtalet är relationen mellan dig och mig som samtalspartners och det förtroende och den tillit som skapas. Detta är, enligt min mening det viktigaste för ett gott resultat och har större betydelse än exakt vilken terapeutisk samtalsmetod som används. Något som en mängd psyko-terapiforskning också bekräftar. Dra dig inte för att söka stöd. Tänk att du investerar i dig själv och dina relationer, växer, mår bättre och dessutom får allt lättare att hantera svårigheter och utmaningar i livet.

 

Om psykodynamisk terapi

 

Denna text är hämtad från Psykoterapicentrum:

 • Vi har alla ett omedvetet som påverkar våra handlingnar tankar och reaktionsmönster.
 • Människans tankar och känslor är ett sammanhängande system och psykiska problem måste förstås i sin helhet.
 • Tidigare livserfarenheter har betydelse för individens sätt att handla, reagera och förstå sin livsvärld i nuet.
 • Människan är sina relationer, såväl pågående som avslutade.
 • För att förstå en människas situation och problem måste man ta hänsyn till varje individs specifika livssituation och livshistoria.

 

Forskning: Psykodynamisk terapi har visat god effekt i en mängd modern och evidensbaserad vetenskaplig forskning. För dig som är intresserad av att att veta mer besök psykoterapicentrum.se och psykodynamiskt.nu

 

 

 

Välkommen!

 

Jag heter Joséphine Häckner Posse och är

leg. psykoterapeut och beteendevetare.

 

Min inritkning är psykodynamisk, men jag arbetar också med tekniker från annat håll som till exempel KBT. En förutsättning för ett bra terapeutiskt arbete är att vi tillsammans undersöker dina behov och hittar sätt att arbeta. Du ska också känna dig trygg med relationen och kontakten. Din integritet är mycket viktig och jag har tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta mig med frågor samt för rådgivning och tidsbokning.

 

Kontakt och tidsbokning

 

Jag tar emot privat på följande tider:

Onsdagar och torsdagar kl. 8-18

 

Mottagning

Institutet för psykoterapi och personlig utveckling

Linnégatan 44-46 (T-bana Östermalmstorg)

 

Välkommen att kontakta mig direkt eller via Boka vård.

073 - 360 80 25 - jhp@livkarriar.se

 

Min bakgrund

 

 • Jag arbetar halvtid med att ta emot privat och halvid som psykoterapeut på vårdcentral.
 • Utbildad psykoterapeut vid S:t Lukas utbildningsintstitut, Stockholm.
 • Orienteringskurs KBT
 • Beteendevetare (Fil kand) Stockholms universitet.
 • Kulturvetare (Fil kand) Stockholms universitet.
 • ACC- certifierad Coach
 • ACC-utbildad gruppcoach

 

Medlemskap

 • Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC)

 

 

 

 

 

 

JHP Liv & Karriär - Psykoterapi och coaching - jhp@livkarriar.se - 073 360 80 25 - www.jhplivkarriar.se